Геодезичні
роботи

Геодезичні роботи (Харків та Харківська обл.)

Топографо-геодезичні та картографічні роботи (геодезія) – процес створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції.

Результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності – геодезичні, топографічні, картографічні матеріали, продукція, інформація тощо.

ПП “Фінансово-правовий консалтинг” пропонує Вам такі види геодезичних робіт:

1. Кадастрова зйомка – це комплекс робіт, виконуваних для визначення й оновлення меж земельних ділянок.

 • Кадастрова зйомка включає:
 • – геодезичне встановлення меж земельних ділянок;
 • – оновлення меж земельних ділянок на місцевості;
 • – встановлення меж частин земельної ділянки, які мають обмеження й обтяження до використання землі;
 • – виготовлення кадастрового плану.
 • Вартість проведення кадастрової зйомки – від 2 000,00 грн.

2. Топографічна зйомка або виконавча зйомка масштабів 1:500 – 1:5000 та її оновлення.

 • Топографічна зйомка включає:
 • – рекогносцирувальні або розвідувальні роботи на місцевості (обстеження району робіт, виявлення існуючих опорних пунктів державної геодезичної мережі України;
 • – проектування зйомочної мережі (вибір та закріплення на місцевості точок зйомочної мережі);
 • – прив’язка зйомочної мережі до державної геодезичної мережі України;
 • – виконання лінійно-углових вимірювань елементів місцевості з точок зйомочної мережі
 • – обробка результатів польових спостережень;
 • – створення топографічного плану заданого масштабу.
 • Вартість виготовлення топографічної зйомки – від 4 000,00 грн.

3. Винос земельної ділянку в натуру (встановлення меж земельної ділянки на місцевості).

 • – Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться згідно топографо-геодезичних та картографічних матеріалів на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місце розташування поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • – Документація із землеустрою  по встановленню меж житлової та цивільної забудови розробляється у складі генерального плану населеного пункту, проектів розподілу територій та є підставою для встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);
 • – Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються граничними знаками встановленого зразка. В разі якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) співпадають з природними та штучними лінійними спорудами та рубіжами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, коліями, колійними спорудами, заборами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубіжами), граничні знаки можуть не встановлюватися.
 • Власники землі та землекористувачі, в тому числі орендарі, зобов’язані дотримуватися меж земельної ділянки, закріплених в натурі (на місцевості) граничними знаками встановленого зразка.
 • Граничні знаки здаються по акту на зберігання власникам землі та землекористувачам, в тому числі орендарям.
 • Вартість виносу земельної ділянки в натуру – 2 000,00 грн (за умови виносу не більше 5 точок).

Всі геодезичні роботи виконуються на сучасному геодезичному обладнанні (GPS приймач американського виробника Trimble та електронний тахеометр Nikon), які щороку проходять обов’язкову повірку!